Programa 2

La filosofia principal de El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual és aprendre escrivint guions. En aquest sentit, totes les matèries són de caràcter pràctic, sense oblidar els continguts teòrics, essencials per encarar amb èxit l’escriptura audiovisual.

Totes les matèries són obligatòries.

Cal destacar els tres tallers de guió de curtmetratge, on els estudiants treballaran en grups de cinc alumnes sempre amb el mateix professor-tutor.

Els tallers es cursaran al llarg de tot el curs. D’aquesta manera els estudiants podran autoavaluar el procés d’aprenentatge.

L’avaluació de les assignatures és contínua a partir dels exercicis i treballs que haurà dissenyat cada professor.

Amb el TFM (Treball Final de Màster) els alumnes escriuen un projecte audiovisual (de llargmetratge, sèrie, videojoc, documental o programa d’entreteniment) conjuntament amb un company/a i amb el suport d’un tutor. El màster facilitarà als alumnes els contactes necessaris perquè puguin presentar els seus projectes a productores o a pitchings professionals.

Els alumnes podran  fer pràctiques en una empresa audiovisual de referència o desenvolupar projectes conjuntament amb guionistes professionals.

La docència pot ser en catala o castellà, a criteri del professor (s’indica a la guia docent). Les activitats i la participació a classe es pot fer en qualsevol de les dues llengües. El màster posa a disposició dels estudiants recursos per familiaritzar-se amb el catala, si ho necessiten.

Crèdits

  • En total s’han de cursar 60 crèdits per assolir la titulació.
  • 48 crèdits corresponen a les assignatures obligatòries.
  • Els 12 crèdits restants, fins a assolir els 60 crèdits, corresponen al TFM i a les pràctiques en una empresa o treballant amb un guionista professional.

Pla d’estudis

Mòdul 1. Narratives audiovisuals (11 ECTS)

Narrativa aplicada al guió audiovisual (3 ECTS)

Moltes històries es repeteixen des de fa més de dos mil anys. El viatge de l’heroi, la història de Prometeu, d’Antígona, el tema del doble, de l’intrús benefactor o destructor han ajudat a construir els relats de gèneres molt diferents des de fa segles. Mitjançant exemples, exercicis pràctics i lectures, en aquesta assignatura aprendràs a utilitzar aquests patrons universals per a crear històries originals i suggeridores.

Narrativa interactiva (2 ECTS)

Aquesta asignatura introdueix l’alumnat en les formes narratives pròpies dels continguts interactius. Té l’objectiu d’establir les semblances i diferencies entre la narrativa clàssica i la narrativa interactiva i capacita l’alumne per entrendre les diferents eines i estructures per a la construcció de narratives interactives. Així mateix treballa les particularitats de les diferents instàncies narratives clàssiques (personatges, temps, espai, narrador, etc.) a la narrativa interactiva, principalment al videojoc.

Narració, argumentació i exposició al documental (2 ECTS)

No sols de narrativa viu l’audiovisual, també de la informació i de l’argumentació. Seguint mètodes molt pràctics, aquesta assignatura t’ajudarà a descobrir com relatar la realitat, quines són les millors estratègies per a abordar en termes audiovisuals el nostre món. Descobriràs que els textos de ficció i els de no ficció tenen molts punts en comú.

Gèneres audiovisuals de ficció (2 ECTS)

Un gènere és un conjunt d’obres amb característiques formals i temàtiques similars. La comèdia de situació requereix uns diàlegs àgils i plens de sobreentesos. El melodrama, sigui en cinema o en sèries de ficció, es fonamenta en el secret revelat. El terror pot ocultar les seves amenaces en fora de camp. En aquesta assignatura descobriràs com els diferents gèneres condicionen l’escriptura audiovisual.

Patrons argumentals universals aplicats en l’escriptura de guions (2 ECTS)

Moltes històries es repeteixen des de fa més de dos mil anys. El viatge de l’heroi, la història de Prometeu, d’Antígona, el tema del doble, de l’intrús benefactor o destructor han ajudat a construir els relats de gèneres molt diferents des de fa segles. Mitjançant exemples, exercicis pràctics i lectures, en aquesta assignatura aprendràs a utilitzar aquests patrons universals per a crear històries originals i suggeridores.

Mòdul 2. Fonaments de l’escriptura audiovisual (12 ECTS)

La creativitat. Generació d'idees per a l’escriptura de guions (2 ECTS)

Com podem potenciar al màxim el nostre talent? Hi ha alguna tècnica que ens ajudi a generar idees útils i brillants? Com podem superar el blogueig a la pàgina en blanc? En aquesta assignatura aprendràs múltiples tècniques i processos de creació que et permetran desenvolupar al màxim la teva creativitat i generar idees amb un gran potencial dramàtic de forma individual i en equip.

De l’story line al tractament (2 ECTS)

Crear és ordenar el caos, dirigir la inspiració, endreçar, pensar, descartar, estructurar. És un procés complex on és molt útil treballar-hi de forma metodològica. Partint d’una breu sinopsi, faràs créixer la teva història fins a escriure un tractament amb una descripció detallada de cada escena.

Escriptura de l'escena i de la seqüència (2 ECTS)

Com descriure ambients i narrar accions? Quina relació tenen una escena amb una altra? Què és una seqüència? Com les escenes i les seqüències componen una estructura coherent? En aquesta assignatura respondràs a totes aquestes preguntes. Aprendràs a escriure les escenes, i a articular-les en seqüències i en actes fins a donar forma al teu projecte.

Creació de personatges (2 ECTS)

Els personatges condueixen l’acció o pateixen les accions d’altres personatges. El que fan i el que diuen els caracteritza. A més, compleixen determinades funcions essencials pel desenvolupament de la història. En aquesta assignatura aprendràs a construir personatges solvents i atractius i a manejar-los amb solvència en el relat.

Escriptura dels diàlegs (2 ECTS)

Els diàlegs, els monòlegs, els soliloquis són essencials per generar acció dramàtica i caracteritzar els personatges, suggereixen els seus desitjos, la seva vida interior i els motius que hi ha darrere les seves accions. També tenen la funció de definir el gènere dramàtic. Escriure bons diàlegs, és un art que tot guionista ha de dominar.

Adaptació literària (2 ECTS)

El 80% de les obres audiovisuals estan basades en obres literàries. L’escriptura audiovisual té moltes fonts d’inspiració. Una notícia en la premsa, una obra pictòrica, una fotografia, una escultura pot obligar-te a escriure. Però la literatura és sens dubte una de les principals. En aquesta assignatura descobriràs com traduir en imatges audiovisuals textos escrits, com ser fidel, o deixar de ser-ho si és necessari, a una obra literària prèvia.

Mòdul 3. El guió en la producció audiovisual (6 ECTS)

El guió en la indústria audiovisual (2 ECTS)

Assignatura que es divideix en dues vessants clau que tot guionista ha de conèixer a l’hora de treballar dins la indústria audiovisual:

D’una banda, l’advocat del GAC us explicarà els elements claus que heu de tenir en compte quan negocieu un contracte de guió. Per exemple, com et protegeix la llei de la propietat intel·lectual? Quins drets has de cedir i quins no quan negocies un contracte? Has d’incloure els temps i les versions a escriure en el contracte?

De l’altra, també aprendràs l’abc de la producció audiovisual, per poder treballar de forma creativa i eficient en la indústria audiovisual.

Estratègies de venda de guions i projectes audiovisuals (2 ECTS)

A banda de tenir una bona idea i desenvolupar-la, és molt important que el guionista tingui coneixement i estratègies per poder explicar-la i vendre-la. El finançament per fer possible qualsevol projecte audiovisual no s’obté quan aquest està acabat, si no quan està en la seva fase de desenvolupament. Hem de saber explicar-la i seduir aquells que tenen els mitjans i els coneixements per ajudar-nos a fer-la realitat.

L’anàlisi de guions (2 ECTS)

Una de les feines a les quals es pot dedicar un guionista és a analitzar guions escrits per altres persones, sigui quin sigui el seu estat de desenvolupament. Un analista ha de tenir la capacitat de diagnosticar les fortaleses i les mancances d’un guió, expressar-les i proposar solucions de millora. Aquesta feina pot ser molt útil per a productors, directors i guionistes. De vegades, el mateix autor perd la distància per adonar-se dels camins que poden fer del seu guió un guió excel·lent.

Mòdul 4. Taller de guió de curtmetratge (3 ECTS)

Taller de guió de curtmetratge I (1 ECTS)

Escriuràs diversos guions de curtmetratge, en un taller amb només cinc alumnes i un tutor que t’ajudarà a treure el millor de tu mateix. Una oportunitat per buscar i trobar la teva pròpia veu. En aquest primer taller t’enfrontaràs al repte creatiu d’escriure un guió sense xarxa, tot just havent començat el màster. Segur que en sortiran grans guions!

Aquesta assignatura et permetrà una primera autoavaluació del teu procés d’aprenentatge.

Taller de guió de curtmetratge II (1 ECTS)

En aquest segon taller, tornaràs a treballar amb els companys i el tutor del taller anterior. Crearàs nous guions de curmetratge, i aprofundiràs amb l’art de l’escriptura dramàtica i en la recerca de la teva pròpia veu. També serà una oportunitat per a autoavaluar les habilitats adquirides en l’escriptura audiovisual.

Taller de guió de curtmetratge III (1 ECTS)

Com en els dos tallers anteriors, treballaràs amb els mateixos companys i tutors. De nou desenvoluparàs un guió de curtmetratge treballant en equip i tornaràs a autoavaluar les competències i habilitats adquirides en el màster.

Mòdul 5. L'escriptura de guions audiovisuals (13 ECTS)

Escriptura del guió de documental (2 ECTS)

La nostra matèria primera quan fem documental és la realitat i aquesta és imprevisible, canviant i poc controlable. És per això que en el cas d’un documental, el guió és transversal a totes les seves fases de producció i això genera unes especificitats a l’hora de desenvolupar-lo en les quals val la pena parar atenció.

Escriptura de sèries de televisió (2 ECTS)

Les sèries viuen un dels moments més dolços de la seva història. Són el producte audiovisual de ficció per excel·lència del nostre temps. T’explicarem els secrets per treballar cada format. Les metodologies que utilitzen els equips de guionistes professionals.

Escriptura del guió de cinema (2 ECTS)

Molts guionistes de cinema prefereixen escriure els guions a partir d’un esquema dramàtic base, sense passar per la fase intermèdia del tractament seqüenciat. En aquesta assignatura podràs experimentar aquest mètode d’escriptura tot aprofundint en la creació d’escenes visualment belles i plenes de significat dramàtic.

Escriptura de guions de ficció de comèdia (2 ECTS)

La comèdia és un dels gèneres més exigents i amb més demanda per part de plataformes i cadenes de televisió. Avui viu un moment de profunda transformació. La sitcom clàssica està donant pas a nous formats molt menys rígids. Aprendràs a escriure arguments, situacions i diàlegs el màxim d’afilats per a crear històries hilarants.

Escriptura del guió de programes i formats d'entreteniment (2 ECTS)

La televisió generalista es nodreix, fonamentalment, de programes i formats d’entreteniment. És un dels camps professionals amb més demanda de guionistes. Aprendràs a crear projectes de formats, a entendre quina funció té el guionista en aquests programes i a desenvolupar recursos i habilitats per escriure-hi.

Escriptura del guió en els formats d'humor (2 ECTS)

L’humor és un element transversal i fonamental dels programes d’entreteniment televisiu. Saber escriure gags, esquetxos o monòlegs còmics és essencial per al guionista professional. Aprendràs les tècniques i els recursos dramàtics necessaris per fer petar de riure a l’audiència.

Guió de continguts interactius i transmèdia (2 ECTS)

L’evolució tecnològica dels darrers anys ha ampliat no només les plataformes de difusió, sinó també, i com a conseqüència, la manera d’explicar les històries. Hi ha camins molt diversos que han permès generar noves narratives i productes expandits. Aquesta assignatura farà un recorregut per totes elles.

Guió de Video Jocs (2 ECTS)

La importància cada vegada major que el marc narratiu està adquirint dins l’àmbit de la creació de videojocs, tant a les grans produccions com a les propostes independents més arriscades, demana la formulació d’arguments atractius, la construcció de personatges carismàtics, l’escriptura de diàlegs ramificats o lineals i de textos dins del joc en un estil i registre adients, així com l’habilitat de connectar amb el jugador mitjançant la introducció de temes que puguin ser del seu interès.

Mòdul 6. Treball final de màster

Treball final de màster (6 ECTS)

El Treball Final de Màster és l’oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements i habilitats apreses al llarg del curs. L’objectiu és que cada alumne escrigui, individualment o en equip, un guió de llargmetratge, un capítol pilot d’una sèrie, el guió d’un videojoc o el pilot d’un programa d’entreteniment amb elements de ficció. Cada Treball Final de Màster comptarà amb un tutor que oferirà un seguiment personalitzat de cada projecte.

Mòdul 7. Pràctiques

Pràctiques (6ETCS)

Pràctiques en alguna productora de reconegut prestigi on l’alumne podrà conèixer de ben a prop el món professional i podrà demostrar la seva vàlua i les seves aptituds.