Professorat

Ignacio Monter

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és advocat especialista en drets de propietat intel·lectual i en dret processal. Va prestar els seus serveis al despatx Sol Muntañola & Asociados durant deu anys, encarregant-se, entre altres aspectes relacionats amb els drets d’autor, de la defensa jurídica a Catalunya de les entitats AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos  Intelectuales) i AIE (Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión). Des de fa més de sis anys és l’advocat del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), on s’ocupa d’assessorar els guionistes sobre drets d’autor en el marc audiovisual, i en particular, en la negociació, revisió i confecció de contractes de guió. Fa classes a futurs guionistes a l’escola de guió Showrunners i a l’Escola Superior de Cine i Audiovisual de Catalunya (ESCAC), explicant aspectes jurídics relatius als drets de propietat intel·lectual dels guionistes com a autors de l’obra audiovisual.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment